6:30 pm

Pub League 5th vs 6th – Chelsea Pub vs Dortmund

6 - 5

Napoli vs Dortmund

12 - 4

Real Madrid vs Dortmund

4 - 4

Bayern vs Real Madrid

7 - 3

Bayern vs Chelsea Pub

6 - 3

Man City vs Real Madrid